Kleinschalig kinderdagverblijf

In de Johannesschool te Tiel hebben we een sfeervolle ruimte ingericht voor de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar. Ons kleinschalig kinderdagverblijf 't Rozenpoortje bestaat uit één verticale groep van maximaal 14 kinderen. In deze verticale groep is het heel leuk om te zien hoe de kinderen van verschillende leeftijden op elkaar reageren, zich bewust zijn van elkaars ontwikkeling en elkaar hierin stimuleren. Door de kleinschaligheid hebben de kinderen de ruimte om als individu te groeien met de waardevolle, persoonlijke aandacht van de leidsters. Ook voor de ouders is er bij het halen en brengen tijd voor een persoonlijk gesprekje.