Passende kinderopvang thuis

Onze Super Mamaz bieden een opvangsituatie die het meest lijkt op een gezinssituatie in een huiselijke sfeer. De groepen blijven klein, waardoor er veel ruimte en aandacht is voor ieder kind. De kinderen kunnen op deze wijze in een veilige, vertrouwde omgeving groeien, waarbij ze op kleine schaal al waardevol contact kunnen maken met andere kinderen. In alle gevallen moeten de ruimtes waar de opvang plaatsvindt voldoen aan alle veiligheidseisen die Allez Kidz in samenwerking met de GGD stelt.